Зелено/Green

“РЪЧЕНИЦА”(рѫченица – до 1945 г. на български език) е най-отличителната българска танцова и музикална форма (7/8 или 7/16 в два варианта 2 + 2 + 3 или 3 + 2 + 2).

“RАCHENITSA” (рѫченица – up to 1945 in Bulgarian language) is the most distinctive Bulgarian dance and musical form (7/8 or 7/16 in two variants 2+2+3 or 3+2+2).