Червено/Red

„ПРАВО ХОРО” – основен ансамблов фолклорен танцов модел в България.

Пример – Право тракийско хоро има 4 стъпки, 2/4 размер (умерено музикално темпо):

1- Стъпете с десния крак надясно (по посока на хорото диагонално вдясно)

    Стъпете с левия крак в същата посока

2- Стъпка с приклякане надясно с десния крак

3- Стъпка с приклякане надясно с левия крак

Повторете танцовия модел назад с десния крак, следвайки дясната хороводна посока.

Taнцувайте с полюшване, спокойно и уверено.

„PRAVO HORO” – the basic ensemble folk dance model in Bulgaria.

Example – Thracian parvo horohas 4 steps, 2/4 measure (moderate musical tempo):

1- Step with the right leg to the right (right diagonal direction of the horo)

    Step with the left leg to the same direction

2 –Step squatting to the right side with the right leg

3 –Step squatting to the right side with the left leg

Repeat the dance pattern backward with the right leg continuing the right horo dance line.

Dance it swinging, calmly and convenient.