Червено/Red

horo dance bg

„ХОРО” – най-характерната ансамблова фолклорна танцова форма в България. Има прости танцови стъпки се изпълняват лесно в затворен или отворен кръг, права линия или серпентина, от хора от всички възрасти, обединени под един ритъм и енергия. От древни времена хорото е неразделна част от бита на българите както в ритуалните и обредните процеси, така и в забавните, социални и сценични моменти.

„ПРАВОТО ХОРО” е основен фолклорен танцов модел в България.

“HORÓ” – the most typical ensemble folk dance form in Bulgaria. It has simple dance steps performed easily in a closed or open circle, straight line or serpentine, by people of all ages united under one rhythm and energy. From ancient times the horo has been an integral part of the life of the Bulgarians both in the ritual and ceremonial processes, as well as in the joyful, social and stage moments.

„PRAVO HORO” – the basic ensemble folk dance model in Bulgaria.

Leave a Reply

Your email address will not be published.