Зелено/Green

“РЪЧЕНИЦА”(рученица, раченица, множествено число: раченици / (до 1945 г.) на български език: рѫченица) е отличителният български танцов и музикален почерк (7/8 или 7/16 в два варианта 2 + 2 + 3 или 3 + 2 + 2). Тя тупти живо в сърцето на българина и може да се изпълнява както в солова, така и в ансамблова танцова форма.

“RАCHENITSA” (ruchenitza, rachenica, plural: rachenitsi/ (up to 1945in Bulgarian language: рѫченица) is the distinctive Bulgarian dance and musical signature (7/8 or 7/16 in two variants 2+2+3 or 3+2+2). It beats lively in the heart of the Bulgarian and can be performed in both solo and ensemble dance form.


Leave a Reply

Your email address will not be published.