Финално представяне на проект “Танцувам България – познание, творчество и здраве” / Final presentation of the project “I Dance Bulgaria…