Представяне на проекта в България

2022 – “Танцувам България- знание, творчество, здраве” – проектът завърши успешно и сред българска публика.

2022 – “I dance Bulgaria” – knowledge, creativity, health” the project finished successfully with Bulgarian public.

Leave a Reply

Your email address will not be published.