Зелено

“РЪЧЕНИЦА”(рѫченица до 1945 г. на български език) е най-отличителната българска танцова и музикална форма (7/8 или 7/16 в два варианта 2 + 2 + 3 или 3 + 2 + 2).