Бяло

Свещен танц

Паневритмия – Упражнение 16

„Изгрява слънцето“:

Част 1:

1. Стъпка напред с десния крак на пръсти.

     Ръцете от сърцето се издигат в кръгла форма

      над главата (3-та балетна позиция).

2. Стъпка с левия крак напред.

     Отворете широко ръцете встрани.

3. Стъпете с десния крак в същата посока.

     Ръцете се затварят бавно пред сърцето.

     Повторете движенията още веднъж.

Част 2: Направете 24 крачки напред. На всяка стъпка ръцете

загребвайте отдолу нагоре.

Част 3: Направете 14 стъпки напред. Отваряйте и затваряйте

ръцете паралелно и ритмично с всяка стъпка.

Танцувайте го в природата при изгрев.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.